Per bakom disken på Din Deli i Ulricehamn

Att vara företagare i Ulricehamn

Allt fler företag hittar till Ulricehamn. Här finns många starka varumärken representerade inom flera branscher. Med bra kommunikation och ett strategiskt läge är Ulricehamn intressant för såväl nya som redan etablerade företag.

I Ulricehamn förs dessutom ett nära samarbete mellan näringsliv och skola. För att säkerställa att företagen i framtiden ska ha kompetent personal så jobbar Näringsliv Ulricehamn med att stärka samarbetet mellan lokala företag och gymnasielever.

Branscher

Ulricehamn har idag cirka 3000 företag i kommunen. Näringslivet är differentierat och är starkt inom bygg-, tillverknings- och textilindustrin. De senaste åren visar på en tillväxt av företag inom besöksnäringen. Att vi har en bredd på branscher och många små företag har visat sig vara en styrka i en föränderlig värld.

I Ulricehamn finns flera starka tillväxtföretag som Lager 157, Hökerum Bygg, Ulricehamns Betong, DMJ Bygg, Emballator, AP&T, LKPex, Botek, Bolon, Haglunds Industri och LK Pex AB m.fl.

Fyll i formuläret och få en kostnadsfri rådgivning

Dina personuppgifter sparas så länge Näringsliv Ulricehamn AB sköter ditt ärende. Men Näringsliv Ulricehamn AB styrs också av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får inte alltid raderas och kan ibland behöva sparas för all framtid.