InfoPoint

Förra året startade vi tillsammans med Borås Regionen upp ett projekt med InfoPoints. Vi startar InfoPoints på strategiska platser för att ge besökare i Ulricehamn ett värdskap i världsklass. Förra året var Basta Kvarn Café i Blidsberg först ut och i år blir det fler!

VAD ÄR EN INFOPOINT?
Möten mellan människor är det som uppskattas mest vid sidan av våra kända reseanledningar, det är också ett prioriterat område i Ulricehamn vision 2025. Vi möter gäster och besökare i staden via ett flertal digitala kanaler, genom Turistbyrån men tror att det personliga mötet där människor redan är blir allt viktigare. En InfoPoint kan vara ett galleri, en butik, ett hotell eller en bensinmack. Det som gör InfoPointen är människorna, engagemanget och kunskapen om staden.

Detta får man som InfoPoint:
– Utbildning/information om uppdraget och grundläggande värdskap kring Ulricehamn.
– Certifiering (diplom på plats och spridning i våra kanaler vilka som är InfoPoints i Ulricehamn).
– Löpande förhandsinformation inför större händelser/evenemang i staden.
– Broschyrställ och uppdaterat material om Ulricehamn som destination.
– Ett intressant och givande nätverk.

KOSTAR DET NÅGOT?
Nej! Att vara en InfoPoint kostar inget i kronor och ören. Du och din personal kan behöva lägga en del tid på genomgång, en kortare utbildningsinsats och löpande ajourhållning av kunskapen. I gengäld får din verksamhet ett bredare värdskap, utökad kompetens och förhoppningsvis fler nyfikna besökare.

INFOPOINT 2017
– Basta Kvarn
– Butikerna i Fabriken i Gällstad
– Hotell Lassalyckan
– Åsundsholm Golf & Country Club

HUR ANSÖKER JAG
Det är enkelt, börja att ta kontakt med Klas Persson. Viljan och engagemanget är de bästa förutsättningarna, men självklart måste vi ta en viss hänsyn till geografisk spridning.

Kontakt

Klas beskuren

Klas Persson
Turistkommunikatör

Telefon: 0321-59 59 82
klas.persson@nuab.eu

Ansvarar för Ulricehamns Turistbyrå och är kontaktperson för Lassalyckans Vasaloppscenter samt InfoPoint.