Integrationsprojekt skidor

Tillsammans vill vi vara med och påverka så att fler kan få utöva skidåkning som fritidsintresse och som motionsform.

Det är en utmaning att locka nya svenskar till att åka längdskidor och det saknas både aktiva och ledare med ursprung från andra länder och kulturer. Skidor åker man oftast om man är barn till skidåkare eller har någon i sin närhet som utövar sporten. Har man inte provat innan, har föräldrar som vet hur idrotten fungerar eller har utrustning så är steget till att börja åka skidor väldigt stort.

Näringsliv Ulricehamn har tillsammans med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna, Arbetsmarknadsenheten i Ulricehamn, SFI, Integrationscenter, Ulricehamn Ski Event AB och skidcoachen John Andén startat upp ett integrationsprojekt för skidåkning med folkhälsomedel från Ulricehamns kommun och Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tanken på att starta ett integrationsprojekt väcktes redan inför världscupen 2017. Då hade vi inte riktigt möjligheten att kraftsamla men inför världscupen 2019 har tankarna fått mogna och ta form och vi bestämde oss för att genomföra projektet.

Vi tillsammans vill vara med och påverka att fler kan få utöva skidåkning som fritidsintresse och som motionsform och ser en stor potential i att rekrytera fler aktiva men också ledare och andra föreningsengagerade personer. Genom att överbrygga en del av de hinder som finns kan vi hjälpa en ny målgrupp in i ”skidvärlden”. Och genom att erbjuda regelbundna träffar med information och träning kring de olika momenten inom skidor, se och lära kring hur föreningar jobbar eller hur konstsnö fungerar hoppas vi kunna locka fler till att vilja åka skidor. Vi vill också visa hur vi jobbar med världscupeventet och att man kan bli en del av en större organisation även om man inte har stått på skidor tidigare.

Vi vill också skapa starka ambassadörer som kan sprida skidåkningen till andra och till alla.

För att kunna genomföra projektet har vi också fått stöttning från UIF Skidor med utrustning och spårkort, Ulricehamns Ski Event AB har bidragit med mössor och halsdukar och Guide har sponsrat oss med handskar.

Kontakt

NUAB Helena Haglund

Helena Haglund
Turistchef

Telefon: 0321- 59 59 64
helena.haglund@nuab.eu

Arbetar med den strategiska utvecklingen för turismen i kommunen.