Almi.se

Almis ska skapa möjligheter för bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation hjälper Almi till i företagandets alla faser. Det omfattar så väl nystartade som etablerade företag som satsar på tillväxt och expansion.