Cityforeningen.se

Cityföreningen är ett samarbete mellan butiker och företag i Ulricehamn. De anordnar olika aktiviteter och verkar för att stadskärnan med gågatan ska vara ett levande centrum.