Connectvast.se

Connect Väst sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital. I deras processer möts entreprenörer och näringsliv för affärsutveckling, nätverkande, investeringar och kompetensutveckling.