Foretagarna.se

Företagarna är en nationell organisation med ett starkt lokalt fäste i Ulricehamn. Företagarna verkar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Lokalt arrangerar man nätverksträffar, ger ut priser såsom årets företagare mm.