Ink-boras.se

Inkubatorn Borås erbjuder ett anpassat affärsutvecklingsstöd till innovatörer, entreprenörer och nya tillväxtföretag, för snabbare kommersiell marknadsetablering.