Iuc-sjuharad.se

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk. IUC verkar för att aktivt och konkret identifiera små och medelstora företags verkliga behov för tillväxt. Utifrån detta arbete kan de starta och driva projekt och processer som främjar industriell utveckling. IUC har kontor i Borås.