Miljöbron.se

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan studenter och näringsliv. Genom Miljöbron får ni som företag kostnadsfri hjälp av kompetenta studenter med att lösa ett problem som kan vara svårt att hinna med i den dagliga verksamheten. Studenterna får i sin tur möjlighet att komma ut i arbetslivet och hjälpa företag med konkreta uppgifter.