Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Deras uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination.