Vgregion.se/foretagsfinansiering

Inom Västra Götalandsregionen arbetar man med regionutveckling och olika typer av företagsstöd. Under året finns flera utlysningar för olika typer av stöd till näringslivet såsom innovationscheckar mm.