Lediga Tjänster

Näringsliv Ulricehamn AB är ett kommunägt bolag som arbetar med näringslivsutveckling och destinationsutveckling i Ulricehamns kommun. Ulricehamn är en tillväxtort som befinner sig i ett expansivt skede. Vi lotsar företagare in i kommunen, verkar för fler etableringar, för att fler företag startas, befintliga företag utvecklas, förmedlar industrimark och marknadsför Ulricehamn som en attraktiv företagar- och boendeort.

Just nu finns det inga lediga tjänster!