FAQ

Hur lång tid tar ett bygglov?

För tillfället är genomsnittet för ett bygglov ca 10 veckor.

Hur mycket mark kan jag köpa?

Du får köpa så mycket mark som du behöver för din verksamhet. Ulricehamns kommun säljer inte industrimark till aktörer med spekulationssyfte.

Vem säljer marken?

Det gör Ulricehamns kommun. NUAB har uppdraget att aktivt marknadsföra och informera företag om tillgänglig industrimark som kommunen äger.

Vem bestämmer priserna på marken?

Ulricehamns kommun sätter kvadratmeterpriserna.

Vad är handpenningen?

Handpenningen är 10 % av köpeskillingen och erläggs när kontrakt skrivs.

Kan jag få förköpsrätt på mark?

Ja, man kan teckna nyttjanderättsavtal med Ulricehamns kommun om det finns goda anledningar till det.

Hur mycket av ytan får bebyggas och hur högt får jag bygga?

Detaljplanen bestämmer höjd på fastighet och hur mycket som får bebyggas av tomtytan.

Finns fiber och fjärrvärme?

Ja, idag finns det tillgång till fiber och fjärrvärme på Hester, Vist och Rönnåsen.

När måste jag vara färdig med byggnationen av fastigheten?

Två år efter signerat kontrakt ska bottenplatta, stomme och tak vara klart.