Övriga områden

Här följer en förteckning över tillgänglig industrimark för övrig detaljplanerad industrimark som kommunen för närvarande äger. Kontakta oss direkt för aktuell status på respektive ort.

Dalum                    4 200 kvm

Hulu                        2 000 kvm

Hökerum              10 700 kvm

Köttkulla              13 000 kvm

Rånnaväg            13 700 kvm

Torsbo                    5 000 kvm

Markpris i Dalum och Hökerum är 50 kr/kvm, övriga orter 5 kr/kvm.

Kontakta oss