Nätverka & utveckla

Vi finns för dig som vill utveckla ditt företagande, men vi finns också för Ulricehamn. Vi anordnar nätverksträffar och hjälper dig att utvecklas, men vi verkar också för samarbeten mellan kommun, skola och näringsliv för ett välmående och växande företagsklimat i bygden.

Nätverksträffar & frukostmöten

Vi arrangerar frukostmöten och andra nätverksträffar, där du har möjlighet att skapa värdefulla kontakter. Vi tipsar också om andra nätverksträffar som kan vara intressanta för dig som företagare.

Kalender

Företagsbesök

Vi besöker regelbundet företag för att se era verksamheter och informera oss om viktiga frågor som kan bidra till en positiv utveckling i framtiden. På så sätt vill vi främja en positiv företagsutveckling i hela kommunen. En del av besöken görs tillsammans med kommunledningen i Ulricehamn.

Boka ett besök

Samarbete skola & näringsliv

Vi verkar för att fler företag ska bildas och för att unga ska få en inblick i hur företagande går till, samt för att anpassa skolornas utbildningar efter näringslivets framtida och nuvarande kompetensbehov. Därför driver vi samarbeten mellan skolor och näringsliv.

Forskning och innovation för en cirkulär textilbransch

Arbetar du inom textilbranschen och är intresserad av innovativa lösningar, cirkulär ekonomi och återbruk för textilier? Då är projektet Re:textile något för dig! Re:textile är ett projekt inom Science Park Borås som syftar till att utveckla nya designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen.

Läs mer

Startup program 2019

Funderar du på att starta eget eller driver du redan en startup? Nu har Drivhuset Borås öppnat ansökan till deras gratis intensivkurs i affärsutveckling!

Anmäl dig gratis här!

Vart är ni på väg?

Alla företag är på väg någonstans. Den resan kräver ett ständigt ifrågasättande, ny kunskap och innovativa idéer. Studenter är drivna, nyfikna och påhittiga. De kan hjälpa er att utvecklas. Miljöbron initierar, förmedlar och coachar samarbetsprojekt mellan företag och studenter - alltid med hållbar utveckling i fokus.

Läs mer

FAQ

Var kan jag få hjälp med finansiering?

Det finns flera organisationer i regionen som kan hjälpa dig med att finansiera din verksamhet, exempelvis Almi, VG-regionen, IUC eller Vinnova.

Hur byter jag företagsnamn?

Du ansöker om att byta företagsnamn hos Bolagsverket, som sedan granskar och registrerar det nya namnet.

Hur går jag till väga för att etablera utomlands?

Läs på om de marknader du är intresserad av och ta reda på så mycket som möjligt om affärsseder, byråkrati och liknande. Hos Business Sweden kan du få rådgivning och stöd genom hela etableringsprocessen. Business Sweden har kontor på marknader världen över och stor kunskap om dessa. Även hos Connect Väst kan du få tips och råd inför en utlandsetablering.

Vart vänder jag mig om jag stöter på ekonomiska problem?

Då kan Företagsakuten hjälpa dig. Här får du som företagare kostnadsfri rådgivning och en plan för hur du ska gå vidare.

Hur anställer jag någon?

Du anmäler dig som arbetsgivare till Skatteverket i samband med att du anställer. Därefter skickar Skatteverket varje månad ut skattedeklarationer som underlag för betalning av arbetsgivaravgifter och inkomstskatt för dina anställda.

Du behöver också ta hänsyn till gällande lagar och kollektivavtal, exempelvis i anställningsvillkoren som du och den anställde själva avtalar om.

Hur hittar jag min branschorganisation?

De flesta branscher har en egen branschorganisation. Kontakta oss på Näringsliv Ulricehamn för att hitta rätt organisation för dig.

Hur blir jag miljöcertifierad?

Det finns många olika miljömärkningar och certifieringar med olika hårda krav, som brukar gå att hitta på företagens hemsidor. När du tror att du uppfyller kraven är första steget att göra en ansökan till den certifiering eller miljömärkning som du är intresserad av. Tänk på att vara ute i god tid då miljömärkning är en process som kan ta tid.

Hur kan jag arbeta med hållbar utveckling?

Hos Hållbar Utveckling Väst kan du få hjälp och råd kring hur du kan minska din energianvändning. Här finns också olika nätverk där du kan engagera dig. hallbarutvecklingvast.se

Hur ansöker jag om patent?

Patent är en ensamrätt för att få utnyttja en uppfinning, och det ansöker du om hos Patent- och registreringsverket, www.prv.se. Vill du ha ensamrätt på ett varumärke ska du ansöka om varumärkesskydd. Det gör du också hos Patent- och registreringsverket.

Var kan jag få hjälp med att uppdatera min grafiska profil eller design?

Näringsliv Ulricehamn har ett brett kontaktnät lokalt som kan hjälpa dig. Kontakta oss så lotsar vi dig vidare!

Fyll i formuläret och få en kostnadsfri rådgivning

Dina personuppgifter sparas så länge Näringsliv Ulricehamn AB sköter ditt ärende. Men Näringsliv Ulricehamn AB styrs också av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får inte alltid raderas och kan ibland behöva sparas för all framtid.