Om Näringsliv Ulricehamn

Vi finns till för dig som driver eller vill driva företag i Ulricehamns kommun. Näringsliv Ulricehamn AB är ett kommunalägt bolag som arbetar med såväl destinationsutveckling som med näringslivsutveckling i Ulricehamns kommun.

Vi lotsar företagare in i kommunen, verkar för fler etableringar, för att fler företag startas, säljer industrimark och marknadsför Ulricehamn som en attraktiv företagar-, besöks- och boendeort. Vi är en liten grupp som arbetar inom Näringsliv Ulricehamn och som gärna hjälper dig!

Våra värdeord

Liten, stolt, annorlunda och handlingskraftig!

Vår vision

Näringsliv Ulricehamn AB ska vara den naturliga kontaktpunkten mellan näringsliv och kommun i Ulricehamn.

Vår verksamhetsidé

Genom att stödja befintliga företag, verka för fler etableringar i kommunen, stötta möjligheterna för fler nya företag och genom att marknadsföra Ulricehamn som en attraktiv företagar-, besöks- och boendeort skapar vi förutsättningar för tillväxt i Ulricehamns kommun.

Jobba hos oss

Vi finns för företagare, men också för att utveckla Ulricehamn som etablerings- tillväxt och besöksort. Ulricehamn är en tillväxtort som befinner sig i ett expansivt skede, vilket innebär många spännande utmaningar för oss på Näringsliv Ulricehamn.

Just nu finns det inga lediga tjänster!