Pågående Kampanjer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett problem för många arbetsgivare i Ulricehamn. Näringsliv Ulricehamn har fått i uppdrag av VD-nätverket för Ulricehamns Industriföretag att se på möjligheten att ta till vara på den kompetens som finns hos de nyanlända ulricehamnarna. I mitten av maj ska vi därför besöka Nässjö Lärcenter för att få inblick i deras framgångsrika projekt med att låta nyanlända som håller på att lära sig svenska på SFI, samtidigt få praktik på ett företag.

Praktiken har i väldigt många fall lett till anställning på praktikföretaget. Vi gör resan till Nässjö tillsammans med SFI i Ulricehamn, kommunens Arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Annons i 7H Affärer i september

REKO-ring Ulricehamn

Den 24 augusti hölls ett informationsmöte om REKO (lokalt producerad mat direkt från producent till konsument utan mellanhänder) och det var väldigt roligt att se att intresset för lokal mat är så stort. Den 7 september är första utlämningstillfället för REKO-ring Ulricehamn. Är du intresserad av vad detta är så ansöker du om medlemskap i sluten grupp på Facebook, (REKO-ring Ulricehamn).

Hitta gruppen här

Föreläsningar

Näringsliv Ulricehamn har arbetat mycket med att ta fram föreläsningar och workshops inom aktuella och viktiga områden. I höst har vi en föreläsningsserie på temat kompetensförsörjning samt information om den nya dataskyddsförordningen - GDPR.

Se kalendariet här

Annons i Västsvenska Arenan 2017 och Dagens Industri

Reklamfilm om att bo på landsbygden i Ulricehamn rullar på TV4 vecka 40 & 41

Reklamfilm om etablering i Ulricehamn på kanal 5 under VM-kval matcherna den 7 och 10 oktober