Pågående Kampanjer

Kompetens- och resurskartläggning

Näringsliv Ulricehamn AB och arbetsmarknadsenheten på Ulricehamns kommun har under hösten genomfört en kompetens- och resurskartläggning hos arbetsgivare i kommunen. Telefonintervjuerna har gjorts under oktober 2017 av en kommunikationsbyrå. Urvalet består av aktiebolag med säte i Ulricehamns kommun, med 3 anställda eller fler. Den här kartläggningen kommer kunna användas inom flera olika områden och vara till hjälp i vårt fortsatta arbete med att stötta företagen i Ulricehamn på bästa sätt. Några fakta ur undersökningen: 38 procent av företagen, d.v.s. 79 stycken, uppger att de behöver anställa personal de närmaste 12 månaderna. Om man ser på lite lägre sikt, inom 2 till 5 år så är siffran aningen högre, då ser knappt 40 procent ett ökat personalbehov. Drygt 60 procent av företagarna tycker att det är svårt, eller mycket svårt att hitta rätt kompetens.

Läs mer

Hållbar Landsbygd Sjuhärad

Vi har ett fortsatt deltagande i projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad som är ett samverkansprojekt mellan fem Sjuhäradskommuner. Projektet syftar till att synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden. Fokusområden är: REKO-ring (relationsmat), Dela Mera (delningsekonomi) och Lokalturism. I projektet erbjuds föreläsningar och workshops med aktuella samt intressanta ämnen och företag/organisationer med goda exempel på verktyg och arbetssätt.

Samtidigt i Ulricehamn

Det här är en utmaning för oss. Att få ”Göteborgarna” att förstå att även om det är barmark i Göteborg, så finns det snö i Ulricehamn. Titta gärna på den här filmen som vi använder oss av i vår vinterkampanj, så ser ni hur vi arbetar för att visa på skillnaderna.

Se filmen här

Näringsliv Ulricehamn samarbetar med Visit Sweden Danmark

Nu är vintern äntligen här och vi ser fram emot många härliga skiddagar. Näringsliv Ulricehamn har under många år samarbetat med Visit Sweden i Danmark för att få fler danska gäster till vår destination. Ett led i det samarbetet är att ta emot pressbesök. Under januari månad kommer vi att få besök av en journalist från tidningen Politiken Rejser. Journalisten reser till Ulricehamn med sin familj för att pröva på att ”stå på ski”. Barnen har aldrig åkt utför och ska därför vid det här tillfället bl.a. testa skidskolan på Ulricehamn Ski Center. De stannar över ett par nätter och har då också möjlighet att testa på andra aktiviteter, äta en god bit mat, shoppa och njuta av omgivningarna. Journalisten skriver sen om sitt besök och lockar på så sätt fler danskar att gästa Ulricehamn.

Vi annonserar regelbundet med olika inriktningar

Bland annat i 7H Affärer, Vi i Villa, Hem & Hus, GT och Dagens Industri

Kompetensutvecklingsprojekt

Det ställs allt högre krav på den information som finns på nätet och det ställs också högre krav på att du som företag ska finnas med i fler kanalerna. Därför startade vi på Näringsliv Ulricehamn upp ett kompetensutvecklingsprojekt den 30 januari för våra turistentreprenörer. Vi kommer att arrangera 7 workshops under jan-mars för Instagram, Facebook, Google my business och TripAdvisor. Drygt 40 deltagare är anmälda.

Reklamfilm om att bo på landsbygden i Ulricehamn som har rullat på TV4

Reklamfilm om etablering i Ulricehamn som har rullat på kanal 5