Kom närmare din lokala matproducent, handla på Reko-ring Ulricehamn!

I Ulricehamn finns Reko-ring sedan hösten 2017 och här handlar du lokalproducerad mat direkt från bönderna som producerar den. Det finns ett stort utbud av god och välgjord mat, mycket är ekologiskt och hela konceptet bygger på relation mellan producent och konsument. Här hittar du bland annat mjölk, ost, smör, grönsaker, honung, ägg, kött, korv, praliner, kakor, bröd och glass.

Vad är Reko-ring?
REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Försäljning och beställning sker i en Facebook-grupp och sedan bestäms ett datum och plats för utlämning. Det vill säga alla affärer görs upp i förväg och sedan träffas producenter och konsumenter på en plats och tid för utlämning av varor. Enkelt och väldigt trevlig stämning!

gronsakerknalten Några av grundtankarna i konceptet Reko är:
 Egen produktion
 Alla varor förbeställda
 Producent på plats vid utlämning
 Inga mellanhänder
 Öppenhet / tydlighet
 Relationsbyggande / delaktighet
 Inget svinn
 Glädje!

Vill du veta mer om vad Reko-ring är eller hur man gör som producent eller konsument så finns det information på Hushållningssällskapets hemsida.

Hur började det i Sjuhärad och Ulricehamn?
Vår landsbygdsutvecklare på Näringsliv Ulricehamn var på en föreläsning i Borås i januari 2017 där Thomas Snellman, initiativtagare till konceptet i Finland var och berättade om vad REKO är och hur det utvecklats där. Alla som var på mötet blev otroligt inspirerade och det beslutades direkt på plats att en ring skulle startas i Borås och första utlämningen hölls i mars 2017 och var första orten i Sjuhärad.

I augusti hölls ett informationsmöte för producenter och konsumenter i Ulricehamn där Hanna Brunnegård och Gabriella Wildebäck som tog initiativet som administratörer för Ulricehamns Rekoring var med. Vi räknade med 20-tal besökare men det kom över 60 personer, så redan i startskedet var intresset väldigt stort. Första utlämningen i Ulricehamn var 7 sep, 2017 med 25 producenter på plats och massor av konsumenter. Vid detta tillfälle omsattes ca 50 000 kr.
I Sjuhärad finns nu 6 ringar och konceptet verkar bara öka.

Nuläge Sverige och Ulricehamn (mars 2019)
Reko bygger på relationer mellan de som odlar och föder upp vår mat och de som skall tillaga och äta den.
 Januari 2017 fanns det 3 ringar i Sverige nu är det ca 125 st
 Mer än 250 000 medlemmar
 Här finns möjligheter om man jobbar rätt
 Ulricehamn startade i september 2017
 Ulricehamn har 3372 st medlemmar
 Ca 20 producenter vid varje utlämningstillfälle
 Utlämning varannan torsdag kl 18-18,45 (jämna veckor)

Vill du handla på Reko-ring Ulricehamn? Besök då deras Facebook här!