Styrelsen

Näringsliv Ulricehamns AB är ett kommunalt bolag som har en styrelse bestående av ledamöter från såväl politiken som från företagsvärlden. Styrelsen sammanträder ca 6 gånger per år. Näringsliv Ulricehamn AB ingår i en koncern med modern Stadshus AB. Inom Ulricehamns kommun finns ett näringslivsbolag, ett energibolag (www.ueab.se), ett bostadsbolag (www.stubo.se) samt moderbolaget. Vill du veta mer om vårt styrelsearbete går det bra att kontakta oss!

NUAB Erik Öhlund

Erik Öhlund, (C)
Ordförande


erik.ohlund@gmail.com

Katrin Lorentzon, (M)
Vice Ordförande


katrin.lorentzon@me.com

Elisabeth Dahlgren, Bygg Arvid
Ledamot


elisabeth.dahlgren@byggarvid.se

NUAB Jesper Fritzson

Jesper Fritzson, IPM Ulricehamn
Ledamot


jesper@ipmulricehamn.se

Klas Redin, (S)
Ledamot


klas.redin@fv.ulricehamn.se

Paulina Lundström
Ledamot


paulinalundstrom@yahoo.com