Turismutveckling – En del av Näringsliv Ulricehamn

Vårt uppdrag inom turism

  • Vi ska vara den självklara informationskanalen för besökare och ortsbor. Och vi ska möta besökarna där de vill möta oss.
  • Vi ska driva en helårsöppen turistbyrå – Ulricehamns Turistbyrå.
  • Vi skapa goda förutsättningar för att få fler besökare genom att erbjuda attraktiva produkter & besöksmål.
  • Vi ska synliggöra företagen och de event och aktiviteter som arrangeras. Vi ska också vara en resurs för turistentreprenörerna att hjälpa till i processen med att ta fram nya produkter och utveckla redan befintliga.
  • Vi ska informera entreprenörerna om vad gästen ställer för krav, vilka förväntningar som finns så att företagen kan utvecklas i rätt riktning. Se till att de utnyttjar naturliga kopplingar mellan aktörer så att de kan jobba tillsammans kring t.ex. olika paketlösningar.
  • Vi ska vara rådgivare och ge företagen information om vad det finns för möjligheter till kompetensutveckling. Vi ska i egen regi arrangera träffar, kompetensutvecklingsprojekt och föreläsningar.

Målgrupp

Turistbyrån ska marknadsföra det utbud som finns till rätt målgrupper och i rätt kanaler. Vi vänder oss främst till den aktiva familjen som gillar friluftsliv, till träningsturisten och till de aktiva 55+.

Digitalt

Tidigare så låg vårt fokus på att ta fram bra broschyrmaterial och möta gästerna på turistbyrån och informera om de olika besöksmålen på plats. Idag ser vår vardag annorlunda ut. Gästerna ser inte turistbyrån som den enda platsen där man ska kunna få information om området när man kommer till en ny destination.

Vi arbetar bland annat med en mobil turistbyrå för att finnas på plats under större evenemang och marknadsföra Ulricehamn och det utbud som finns på orten. I och med utvecklingen har arbetet på webben och i de sociala kanalerna ökat markant. Förväntningar på bra och uppdaterad information, snabba och nästan direkta svar är hög. Konkurrensen är hård eftersom det är lätt att nå ut till en större grupp snabbt. När utbudet av produkter/upplevelser är så stor så ställs det också höga krav på det utbudet som erbjuds. Gästerna blir mer kräsna och kräver mer för att välja just ditt område och de anläggningar som finns där.

Därför är det viktigt för oss när vi ska marknadsföra Ulricehamn att våra anläggningar har uppdaterad info på webben så att vi på turistbyrån med vår webb och våra sociala kanaler kan fungera som ett skyltfönster som lockar gästerna med ett härligt utbud och sedan slussar vi de vidare till våra entreprenörer där affärerna görs.

www.ulricehamnsturistbyra.se

InfoPoint

Idag ser inte besökarna turistbyrån som den enda platsen där man ska kunna få information om området när man kommer till en ny destination.
Förväntningarna på att de verksamheter som finns på orten ska kunna fungera som informationskanaler är i dag ganska så hög. Vi arbetar därför med InfoPoints.
En InfoPoint kan vara ett kafé, en boendeanläggning, en bensinstation eller en butik.

En plats där de som arbetar har mer info om orten i stort och som gärna berättar och rekommenderar övrigt utbud i kommunen. Någon som helt enkelt brinner för ett bra värdskap.

Vi förser de här platserna med informationsställ, men också en utökad kunskap i form av rundresor och informationsträffar där man besöker olika anläggningar för att få mer kunskap om utbudet. Här jobbar vi även tillsammans med övriga i Boråsregionen.

Kampanjarbete

Vi gör kampanjarbete tillsammans med Turistrådet Västsverige och Visit Sweden i Danmark. Med Visit Sweden har vi satsat under många år när det gäller vintern och det har slagit väldigt väl ut. Vi kikar också på att kunna satsa mer i Danmark när det gäller att få hit Danska resenärer under sommaren. De är väldigt intresserade av vandring och även av cykel så förutsättningarna för oss är ju väldigt goda med tanke på det utbud vi har. Med Turistrådet Västsverige ser samarbete annorlunda ut. De marknadsför hela vårt utbud året om, vi har en gemensam webbplattform. Tillsammans görs det också satsningar med våra entreprenörer i enskilda kampanjer.

Vad är det som vi trycker på när vi marknadsför Ulricehamn?

Vi trycker på att vi är en komplett vinterdestination för hela familjen och att vi har ett Officiellt Vasaloppscenter på Lassalyckan som numera också har Världscupstatus. Hos oss finns det bra förutsättningar för träning och tävling, både när det gäller löpning, cykel och skidor. Där har vi även en bred kompetens när det gäller personlig träning. Vårt fina utbud av cykel- och vandringsleder samt våra bilfria banvallar.

Evenemang

När det gäller evenemangen så vill vi satsa på att vi få hit fler evenemang. Behöver inte nödvändigtvis vara evenemang i Världscupens storlek, även om det är fantastiskt roligt. Det kan också vara mindre evenemang som varar i fler dagar och där det ges tillfälle att utnyttja utbudet i staden mer och där man också stannar över natt. Event i Värdscupens storlek ger oss en enorm marknadsföring som är ovärderlig, medans mindre event och arrangemang kan ge mer tillbaka direkt till de entreprenörer som verkar i staden.

Evenemangskalendern

Filmstaden

Vi marknadsför oss också som en Filmstad med Colin Nutley och Helena Bergström i spetsen.
Här hos oss har de valt att spela in en stor dela av sina filmer och serier.

-Här får vi skapa i lugn och ro och här möter vi värme och nyfikenhet utan att det är påträngande. /Helena Bergström

Filmstaden Ulricehamn

Ambassadörer - Meet a local

Här stämmer du som besökare träff med en person som bor på orten och som gärna deltar med sig av sina smultronställen och berättar om Ulricehamn utifrån sina egna intressen.
En sådan person blir en fin ambassadör för bygden. Projektet drivs av Turistrådet Västsverige.

Läs mer om projektet

Shopping

Vi har bra möjligheter med både mysig småstadsshopping inne i Ulricehamn eller Gällstad - Den lilla shoppingbyn med de stora varumärkena! Eller varför inte våra mysiga gårdsbutiker ute på landsbygden? Dessutom har vi ett brett utbud av lokalproducenter. Året om finns det goda möjligheter till shopping med tradition och kvalité. Sen är naturligtvis ett bra boende och riktigt bra mat en förutsättning för att vi ska få fler besökare till Ulricehamn.

Shopping

Vi marknadsför inte utbudet på egen hand utan vi vill gärna att entreprenörerna är med och satsar.

För oss i vårt arbete gäller det att lyfta de starka dragarna vare sig det är en mindre anläggning eller en större. De som har en vilja att satsa och visar att man vill utvecklas. Här måste man våga välja, och välja bort. Allt kan inte synas men bra reseanledningar som sticker ut ska vi trycka på för att locka besökare till vår destination. Här går vi in och erbjuder kompetensutveckling så att man ska kunna ”konkurrera” på lika villkor.

Lite information i siffror

  • När det gäller vår webbsida och våra sociala medier så ser vi hela tiden en jättefin ökning. Vi har ca 100 000 besökare på vår hemsida årligen, www.ulricehamnsturistbyra.se.
  • I Ulricehamn har vi ca 310 000 gästnätter varav ca 84 000 är kommersiella och antalet dagsbesök ligger på ca 725 000.
  • Vi har flest besökare från närområdet, men även en hel del gäster ifrån Tyskland & Danmark.

Kontakt

NUAB Helena Haglund

Helena Haglund
Turistchef

Telefon: 0321- 59 59 64
helena.haglund@nuab.eu

Arbetar med den strategiska utvecklingen för turismen i kommunen.

NUAB Johanna Wichers

Johanna Wichers
Turist- och Marknadskommunikatör

Telefon: 0321- 59 59 65
johanna.wichers@nuab.eu

Ansvarar för att bolagets digitala kommunikation via hemsidor och sociala medier.

Klas beskuren

Klas Persson
Turistkommunikatör

Telefon: 0321-59 59 82
klas.persson@nuab.eu

Ansvarar för Ulricehamns Turistbyrå och är kontaktperson för Lassalyckans Vasaloppscenter samt InfoPoint.