• Vy över Ulricehamn och Åsunden

INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH COVID-19 FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGARE

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information. Osäkerheten i det nuvarande läget är dock stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Nya Pandemilagen – gäller från 10 januari

Från den 10 januari gäller nya pandemilagen, kallad ”covid 19-lagen”.  Köpcentrum, gym, biografer och tunnelbanan är exempel på ställen där trängseln nu kan regleras med hjälp av lagen. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt. Läs mer.

Utökad möjlighet till korttidspermittering till följd av ny pandemilag

Med anledning av den nya tillfälliga pandemilagen kommer företagens möjligheter att använda korttidspermittering att utökas. Under perioden januari till mars ska arbetstiden för anställda i företag med tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter kunna minskas med upp till 80 procent. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och lämnas i dag till Lagrådet för granskning. Läs mer.

Driver du enskild firma och har drabbats ekonomiskt av coronapandemin? Nu finns ett nytt statligt stöd att söka.

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli 2020. Stödet är 75 procent av det man tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder:
• mars – april 2020
• maj 2020
• juni – juli 2020.

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod. Läs mer.

Ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (17 december)

Regeringen har idag beslutat om en ny förordning som reglerar möjligheterna för arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete att också få ersättning för kostnader för kompetensinsatser som anordnas inom ramen för den tid som frigörs vid korttidsarbete. Syftet är att underlätta möjligheterna att i samband med korttidsarbete genomföra insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos arbetstagare – Läs mer.

Nya krisåtgärder presenterade – Förlängd korttidspermittering

Förlängd korttidspermittering
Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.  För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

Omställningsstöd i ytterligare tre månader 
Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag, vilket följer det tillfälliga statsstödsramverket för corona-relaterade stöd som EU-kommissionen tagit fram. Läs mer.

Process för företagare med framtidsfokus – Connect

Våren innebar en omvälvande tid i hela samhället och företag stod inför helt nya utmaningar. Världen fortsätter vara osäker och sättet vi driver företag på har i många fall behövt ändras. Connect tog i våras snabbt fram en plan för att ta företag igenom osäkerheten, med konkreta och handlingskraftiga åtgärder.

Connects uppdrag är att hjälpa företag att växa hållbart och långsiktigt. Vi vill med den samlade kompetens Connect och vårt nätverk har, erbjuda konkreta åtgärdsmöjligheter för att företagen skall kunna fortsätta vara proaktiva och driva sin verksamhet framåt, även när omständigheterna förändras. Läs mer.

Företagsakut i Ulricehamn med externa konsulter – året ut

Vi fortsätter företagsakuten året ut så att du som företagare fortsatt kan få hjälp under rådande pandemi. Ring oss på 0321-59 59 60, eller kontakta oss via e-post: info@nuab.eu

Ni kan få upp till fyra timmars kostnadsfri företagsrådgivning, det kan bland annat innefatta:

 • Nulägesanalys
 • Handledning och goda råd, som du sedan på egen hand kan använda för att få ordning på problemen i ditt företag.
 • Genomgång av vilka möjligheter från regeringens åtgärder som kan vara passande.
 • Coachning av företagare/ledningsgrupp
 • Stöd inför möten med bank/redovisning/hyresvärd
 • Stöd i HR frågor t.ex. kring möjligheter till bidrag för korttidsarbete
 • Självklart har vi tystnadsplikt och sekretess. Vårt mål är samma som ditt: att förhindra i värsta fallet en konkurs och se till att dina medarbetare kan arbeta kvar hos dig.
 • I det fall företag som önskat rådgivning har behov mer än de fyra timmar som uppdraget innehåller blir det en separat uppgörelse mellan detta företag och uppdragstagaren.
 • Energirådgivning från kommunens Energi- och klimatrådgivare

Detta händer när du kontaktar oss:

 1. Du får kontakt med en av våra konsulter som går igenom din situation och gör en bedömning av läget.
 2. Konsulten ger råd om vad som är mest akut att ta tag i.
 3. Ni skapar tillsammans en handlingsplan för hur du går vidare.

Våra Konsulter:

Sture Hellstrand – Har lång företagserfarenhet och varit med om tidigare tuffa lägen både som facklig företrädare och VD. Arbetar idag med företagsutveckling för att hjälpa allt från soloföretagare till större företag

Jan-Gunnar Johansson – Har arbetat som konsult mot små- och medelstora företag i över 35 år med bred erfarenhet av rådgivning och styrelsefrågor från bland annat genom BRGs företagsakut.

Carolina Skyldberg – Har bakgrund som HR-chef inom byggindustrin. Arbetar idag som företagscoach och med ledarskapsutveckling.

Lilian Arturén – Har lång bakgrund av ledande befattningar inom modebranschen med erfarenhet och kunskap i strategi/organisationsfrågor. Hon har även lång erfarenhet som entreprenör och idag föreläser hon om personligt ledarskap, teambuilding  parallellt med affärscoachning.

Ulricehamns Kommun – Energi- och klimatrådgivare finns för er som önskar veta mer om energirådgivning, läs mer.

Här kan du hitta erbjudandet i sin helhet och även ladda ner dokumentet som en PDF. Läs mer.

Statligt lån till arrangörer av paketresor för återbetalning till resenärer

Läget för paketresebranschen är allvarligt. Pandemin har skapat en situation som innebär att många resenärer inte fått tillbaka pengar för resor som ställts in, avbokats eller förkortats. Regeringen har därför fattat beslut om en förordning om ett statligt lån till arrangörer av paketresor för att de ska kunna betala tillbaka sina återstående skulder till resenärer.

Om en paketresa ställs in har resenären enligt gällande lagstiftning rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar. Resenären kan även avboka avgiftsfritt och har rätt att få pengarna tillbaka om paketresan väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Pandemin har inneburit att paketresearrangörer enligt paketreselagen (2018:1217) ska betala tillbaka stora summor till resenärer för inställda, avbeställda eller förkortade resor under kort tid, oavsett om de fått tillbaka motsvarande medel från sina underleverantörer, till exempel från hotell och flygbolag. För att möjliggöra för arrangörer att betala återstående skulder införs en tidsbegränsad möjlighet till statligt lån. Lånet löper på 3 eller 6 år till låg ränta.

Lånet får avse återbetalningar för resor som bokats före den 31 oktober 2020 och som skulle ha påbörjats någon gång under perioden 1 mars 2020 – 31 januari 2021, eller som påbörjats och avbrutits under den perioden.

Första ansökningsdag är 10 februari. Kammarkollegiet är administrerande myndighet och ansökan ska ha inkommit till myndigheten senast 1 mars i år för att lånen ska kunna betalas ut snarast möjligt.

Möjligheten till statligt lån för paktresearrangörer bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer.

Alkoholförbudet från klockan 20 förlängs

Sedan den 24 december är servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Regeringen har beslutat att förlänga förbudet fram till den 24 januari. Läs mer här!

För företagare med anledning av covid-19

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas – Läs mer.

Här informerar vi dig som är företagare om länkar till sidor med aktuell information om coronaviruset. Via länkarna kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Skatteverket
Här har Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

Verksamt.se
Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Ulricehamns Kommun
Ulricehamns Kommun följer händeseutvecklingen och samverkar med myndigheter och Länsstyrelsen i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Svenskt Näringsliv
Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

Folkhälsomyndigheten
Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Regeringskansliet
Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.

Arbetsrättsliga frågor
Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.

Försäkringskassan
Information från Försäkringskassan

Krisinformation.se
Information från Krisinformation

För mer information kontakta:

Camilla Palm - personal

Camilla Palm

VD

Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu

Övergripande ansvar för alla verksamheter inom bolaget.