• Vy över Ulricehamn och Åsunden

INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH COVID-19 FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGARE

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information. Osäkerheten i det nuvarande läget är dock stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Krispaket för svenska småföretag

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har det tidigare presenterats ett krispaket för företag och jobb samt flera andra åtgärder. För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenteras nu ett krispaket för svenska företagare.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Läs hela inlägget från Näringsdepartementet här

Västra Götalandsregionen
stöttar näringslivet i Västsverige

I mitten på mars beslutade Västra Götalandsregionen om ett extra anslag på 10 miljoner kronor till Almi Företagspartner Väst. Almi har idag ett nationellt låneutrymme om ca 1,5 miljarder kronor av sin lånefond. Befintliga företagskunder kan beviljas amorteringsfrihet via ett förenklat förfarande. I grunden lönsamma och livskraftiga företag, som på grund av den rådande pandemin har svårt att upprätthålla sina verksamheter och riskerar uppsägningar och konkurser, kan beviljas lån. Västra Götalandsregionen, som äger Almi Företagspartner Väst tillsammans med staten och Business Region Göteborg, vill bidra till att stärka upp organisation så att så många företag som möjligt kan få rådgivning, uppskov med befintliga lån och nya lån. Läs hela pressmeddelandet här.

Här informerar vi dig som är företagare om länkar till sidor med aktuell information om coronaviruset. Via länkarna kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Ulricehamns Kommun
Ulricehamns Kommun följer händeseutvecklingen och samverkar med myndigheter och Länsstyrelsen i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Svenskt Näringsliv
Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

Folkhälsomyndigheten
Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Regeringskansliet
Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.

Arbetsrättsliga frågor
Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.

Försäkringskassan
Information från Försäkringskassan

Krisinformation.se
Information från Krisinformation

”NAVIGERA OCH PARERA” MED CONNECT VÄST

Connect väljer nu att ställa om en stor del av ordinarie verksamhet för större bolag och bara fokusera på att hjälpa så många företag som möjligt med ett kraftfullt åtgärdspaket som vi kallar ”Navigera och Parera”. Paketet handlar om att göra det de är bäst på: mobilisera all den kraft, kompetens och erfarenhet som finns i nätverket för att hjälpa bolag att hålla sig flytande under denna period av osäkerhet.

KOSTNADSFRI NULÄGESANALYS

Connect ger er möjlighetenatt göra en genomlysning av er verksamhet för att konkretisera ertnuläge och diskutera möjliga vägar framåt. Analysen kan göras via ett digitalt forum.

Analysen riktar sig till bolag som omsätter från 10 mkr till 500 mkr.

Läs mer om Connect Västs satsning här

EXEMPEL PÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE KORTTIDSARBETE – MALL ATT ANVÄNDA

Just nu kommer mycket frågor om korttidspermittering. Om ni överväger att ansöka om statligt stöd för permittering ska ni först träffa en lokal överenskommelse med respektive facklig organisation. För att underlätta för er i detta arbete har Teknikföretagen tagit fram en mall som ni kan använda er av. Exempel på lokal överenskommelse korttidsarbete

TIPS FÖR ATT UPPTÄCKA BEDRÄGEIFÖRSÖK

Kriser är något som ofta utnyttjas av bedragare för att lura andra människor. Så även spridningen av sjukdomen covid-19, varnar Polisen.

Polisens tips hur du skyddar dig mot bedrägerier

Här följer några konkreta råd för att undvika att bli lurad:

  • Logga aldrig in via BankID eller bankdosa om du blir uppringd och ombedd att göra det.
  • Lämna aldrig ut ditt betalkort eller koder till okända som tar kontakt och erbjuder sig till exempel att handla.
  • Behöver du hjälp med inköp eller annat, använd i första hand de kontakter du redan har med anhöriga, vänner och bekanta.
  • Måste du anlita någon obekant kan ett tips vara att du gör beställningar mot faktura som ombudet bara kan hämta och leverera till din dörr. Du kan även själv kontakta någon officiell frivillig organisation och se om de kan hjälpa dig.
  • Kontrollera alltid med de officiella källorna du oväntat blir kontaktad av någon myndighet eller organisation.

För mer information, kontakta:

Camilla Palm - personal

Camilla Palm
VD

Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu

Övergripande ansvar för alla verksamheter inom bolaget.