• Vy över Ulricehamn och Åsunden

INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH COVID-19 FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGARE

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information. Osäkerheten i det nuvarande läget är dock stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Nya krisåtgärder presenterade – Förlängd korttidspermittering

Förlängd korttidspermittering
Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.  För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

Omställningsstöd i ytterligare tre månader 
Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag, vilket följer det tillfälliga statsstödsramverket för corona-relaterade stöd som EU-kommissionen tagit fram. Läs mer HÄR

Process för företagare med framtidsfokus – Connect

Våren innebar en omvälvande tid i hela samhället och företag stod inför helt nya utmaningar. Världen fortsätter vara osäker och sättet vi driver företag på har i många fall behövt ändras. Connect tog i våras snabbt fram en plan för att ta företag igenom osäkerheten, med konkreta och handlingskraftiga åtgärder.

Connects uppdrag är att hjälpa företag att växa hållbart och långsiktigt. Vi vill med den samlade kompetens Connect och vårt nätverk har, erbjuda konkreta åtgärdsmöjligheter för att företagen skall kunna fortsätta vara proaktiva och driva sin verksamhet framåt, även när omständigheterna förändras. 

Läs mer här

Företagsakut i Ulricehamn med externa konsulter – året ut

Vi fortsätter företagsakuten året ut så att du som företagare fortsatt kan få hjälp under rådande pandemi. Ring oss på 0321-59 59 60, eller kontakta oss via e-post: info@nuab.eu

Ni kan få upp till fyra timmars kostnadsfri företagsrådgivning, det kan bland annat innefatta:

 • Nulägesanalys
 • Handledning och goda råd, som du sedan på egen hand kan använda för att få ordning på problemen i ditt företag.
 • Genomgång av vilka möjligheter från regeringens åtgärder som kan vara passande.
 • Coachning av företagare/ledningsgrupp
 • Stöd inför möten med bank/redovisning/hyresvärd
 • Stöd i HR frågor t.ex. kring möjligheter till bidrag för korttidsarbete
 • Självklart har vi tystnadsplikt och sekretess. Vårt mål är samma som ditt: att förhindra i värsta fallet en konkurs och se till att dina medarbetare kan arbeta kvar hos dig.
 • I det fall företag som önskat rådgivning har behov mer än de fyra timmar som uppdraget innehåller blir det en separat uppgörelse mellan detta företag och uppdragstagaren.
 • Energirådgivning från kommunens Energi- och klimatrådgivare

Detta händer när du kontaktar oss:

 1. Du får kontakt med en av våra konsulter som går igenom din situation och gör en bedömning av läget.
 2. Konsulten ger råd om vad som är mest akut att ta tag i.
 3. Ni skapar tillsammans en handlingsplan för hur du går vidare.

Våra Konsulter:

Sture Hellstrand – Har lång företagserfarenhet och varit med om tidigare tuffa lägen både som facklig företrädare och VD. Arbetar idag med företagsutveckling för att hjälpa allt från soloföretagare till större företag

Jan-Gunnar Johansson – Har arbetat som konsult mot små- och medelstora företag i över 35 år med bred erfarenhet av rådgivning och styrelsefrågor från bland annat genom BRGs företagsakut.

Carolina Skyldberg – Har bakgrund som HR-chef inom byggindustrin. Arbetar idag som företagscoach och med ledarskapsutveckling.

Lilian Arturén – Har lång bakgrund av ledande befattningar inom modebranschen med erfarenhet och kunskap i strategi/organisationsfrågor. Hon har även lång erfarenhet som entreprenör och idag föreläser hon om personligt ledarskap, teambuilding  parallellt med affärscoachning.

Ulricehamns Kommun – Energi- och klimatrådgivare finns för er som önskar veta mer om energirådgivning, läs mer klicka här på texten

Här kan du hitta erbjudandet i sin helhet och även ladda ner dokumentet som en PDF.
Konsulterbjudande Näringsliv Ulricehamn

Arbete för att underlätta för företag och föreningar i samband med covid-19

För att underlätta för föreningar och lokala näringsidkare gör kommunen och de kommunala bolagen ett antal åtgärder för att stötta under dessa svåra tider. Det handlar om att ge möjligheten att fungera långsiktigt, trots tuffa utmaningar. Läs hela informationen om föreningspaket och företagspaket från Ulricehamns Kommun här.

Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020

För dig som är företagare i regionen och som möter stora utmaningar på grund av Corona finns nu extra stöd. Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund tillsammans med medlemskommunerna erbjuder nu kostnadsfri rådgivning till alla våra företag. Detta sker genom att några aktörer har fått ett särskilt uppdrag – Connect Väst, ALMI och Borås INK. Samlingsnamnet är Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020 och fokus ligger på rådgivning och vägldening, affärsutveckling och finansiering.  Läs mer här!

Klart för nytt stöd till enskilda näringsidkare

Nu har regeringen fattat beslut om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin. Stödet kommer att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Den enskilda näringsidkaren kan få ersättning med upp till 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden. En förutsättning för att beviljas stöd är bland annat att näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år, att omsättningstappet beror på effekterna av pandemin och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021 och sker genom ett digitalt system som Boverket har tagit fram och som snart finns på deras webbplats.

Läs mer HÄR

Omställningsstödet förlängs för maj, juni och juli

På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslås att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och juli 2020. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Omställningsstödet trädde i kraft i juni i år. Syftet med stödet är att göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen till följd av covid-19-pandemin och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Det står nu klart att krisens inledande skadeverkningar påverkade företagen kraftigt även under maj månad på liknande sätt som i mars och april. Många företag som bedriver säsongsverksamhet under sommaren, inte minst inom besöksnäringen, har drabbats mycket hårt under juni och juli. Företag och organisationer kan även ha drabbats av beslutet om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Stödet förlängs därför med ytterligare tre månader.

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

På samma sätt som tidigare ges omställningsstöd med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj-juli 2020. För stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. Det befintliga omställningsstödet har godkänts av EU-kommissionen. Eftersom stödet nu utökas till nya perioder blir det ett nytt statsstöd, som måste godkännas av EU-kommissionen innan det får börja tillämpas.

Den offentligfinansiella effekten av utvidgningen beräknas till 7 miljarder 2020 och ytterligare 2 miljarder 2021.

Läs mer om omställningsstödet här

Hitta information vad du som företagare kan få av staten

Här informerar vi dig som är företagare om länkar till sidor med aktuell information om coronaviruset. Via länkarna kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Skatteverket
Här har Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

Verksamt.se
Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Ulricehamns Kommun
Ulricehamns Kommun följer händeseutvecklingen och samverkar med myndigheter och Länsstyrelsen i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Svenskt Näringsliv
Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

Folkhälsomyndigheten
Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Regeringskansliet
Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.

Arbetsrättsliga frågor
Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.

Försäkringskassan
Information från Försäkringskassan

Krisinformation.se
Information från Krisinformation

För mer information kontakta:

Camilla Palm - personal

Camilla Palm

VD

Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu

Övergripande ansvar för alla verksamheter inom bolaget.