Mark i Ulricehamn

Ett av Sveriges bästa logistiklägen.

Har du planer på att etablera i Ulricehamn? Kontakta oss på Näringsliv Ulricehamn. Vi hjälper dig hitta mark för byggnation. Genom att utnyttja vår kompetens och vårt nätverk av kontakter blir din etablering här så smidig och enkel som möjligt.

Allt fler företag hittar till Ulricehamn, och det går bra för företagen som redan finns här. Många behöver bygga ut för att utöka sin verksamhet. På vårt Industriområde i Vist är det utsålt och de sista tomterna håller nu på att bebyggas, men det finns flera bra och attraktiva lägen på våra andra områden såsom Hester och Rönnåsen.

Mark – industrimark

Vi hjälper dig att hitta rätt område för din etablering. Vägleder dig till information om de områden som finns, i attraktiva lägen med bra kommunikation. Det finns både industrimark i centralorten och utanför.

På Objektvision.se finns information om de industritomter som vi just nu marknadsför. Se mer!

På kommunens så kallade gis-karta kan du också se mer information om tomter, detaljplaner etc. Se mer!

Ulricehamns industrimark utökas och ett nytt område är på gång – Rönnåsen etapp 2. Planområdet är cirka 45 hektar och avgränsas i norr av RV 40 och i väster av Rönnåsen etapp 1. Här kommer den delen som ligger mot R40 att tillåta etablering av volymhandel. Är ni intresserade av att etablera er på Rönnåsen etapp 2 så lämna gärna en intresseanmälan så håller vi er uppdaterade. Se mer!

Hester

För industri, verkstad och logistik.

Rönnåsen

För industri, verkstad och logistik. Tomter i olika storlekar.

Övriga områden

Områden utanför centralorten.

Här hittar du mer information på Ulricehamns Kommuns sida om taxor och avgifter.

Läs mer om taxor och avgifter

Broschyr – Etablering

Näringsliv Ulricehamn är den naturliga samarbetspartnern och länken mellan näringsliv, kommun och regionala organisationer i Ulricehamn. Vi hjälper dig genom din etablering.

Vår broschyr om etablering

För mer information kontakta:

Sten Selin - Personal

Sten Selin

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0321- 59 59 63
sten.selin@nuab.eu

Ansvarar för näringslivsutveckling i kommunen.