• Två killar med hörselkåpor i arbete

Etablera på Hesters industriområde

Hesters industriområde är en attraktiv plats för industri, verkstad och logistik.

Har du planer på att etablera dig och ditt företag här i Ulricehamn? Vi hjälper dig snabbt tillrätta och förser dig med den information som du behöver. Genom att utnyttja vår kompetens och vårt nätverk av kontakter hjälper vi dig så din etablering här blir så smidig och enkel som möjligt.

Om Hesters industriområde

Hesters industriområde ligger cirka två kilometer öster om Ulricehamns centrum som enkelt kan nås via en infart från väg 40. Från områdets centrumpunkt är det mindre än 5 minuters bilväg upp till motorvägen.

På Hester hittar du företag som Autotube, Emballator, LP Vent, Nords Åkeri, Ulricehamns Tapetfabrik med flera.

Här hittar du alla tillgängliga tomter på Hester!

Fakta

Typ av område: För industri, verkstad och logistik.

Byggbar tomtyta: 50 %

Höjd på fastighet: 20 m

Markpris: 120 kr/kvm

Fiber: 20 000 kr

Fjärrvärme: 150 000 kr (förutsatt att apparatrummet är nära närliggande industrigata)

Elanslutning: Endast offert ifrån Ulricehamns Energi, är beroende av företags behov av säkringsstorlek.

VA-avgifter (vatten, avlopp):
Tomtstorlek 5000 kvm 227 180 kr.
Tomtstorlek 10 000 kvm 374 180 kr.
Tomtstorlek 19 900 kvm 592 475 kr.

Avvikelser kan förekomma ifrån dessa uppgifter

Välkommen kontakta mig!

Annica Berglund - personal

Annica Berglund
Näringslivsutvecklare

Telefon: 0321-59 59 63
annica.berglund@nuab.eu

Arbetar med och för utveckling av näringslivsfrågor. Kontakt för företag som vill etablera och köpa industrimark.