• Kontaktuppgifter till Näringsliv Ulricehamn - Gamla stationshuset

Näringsliv Ulricehamn – företagens naturliga samarbetspartner

Vi marknadsför Ulricehamn som en attraktiv ort för boende, besökare och etableringar. Vi hjälper dig med rådgivning och guidning i allt som hör företagande till.

Som företagens naturliga samarbetsparter hjälper och stöttar vi under hela processen, från dröm eller idé till färdigt företag. Vare sig det gäller rådgivning, kontakt med kommunen eller något helt annat. Vi är ett kommunalt bolag som arbetar med destinationsutveckling och näringslivsutveckling och ägs av Ulricehamns Stadshus AB.

Våra värdeord

Liten + stolt + annorlunda = handlingskraftig

Vår vision

Småstaden på världskartan.

Vår verksamhetsidé

Näringsliv Ulricehamn ska skapa förutsättningar för att Ulricehamn ska vara en innovativ plats att driva och utveckla företag på. Genom marknadsföring lyfter vi varumärket Ulricehamn så det kopplas samman med en attraktiv ort för både boende, besökare och etableringar.

Strategiska mål

  • Företagen i Ulricehamn ska se Näringsliv Ulricehamn som en naturlig samarbetspartner
  • Arbeta för en positiv utveckling av lokala företag och ett positivt företagsklimat
  • Arbeta för nya företagsetableringar
  • Stärka varumärket Ulricehamn
  • Öka besöksantalet

Camilla Palm - personal

Camilla Palm

VD

Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu

Övergripande ansvar för alla verksamheter inom bolaget.

Helena Haglund - personal

Helena Haglund

Turistchef

Telefon: 0321- 59 59 64
helena.haglund@nuab.eu

Arbetar med den strategiska utvecklingen för turismen i kommunen.

Sten Selin

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0321- 59 59 63
sten.selin@nuab.eu

Arbetar med näringslivsutveckling i kommunen.

Martin Hjelm
Turist- och Marknadskommunikatör

Telefon: 0321- 59 59 61
martin.hjelm@nuab.eu

Ansvarar för bolagets digitala kommunikation via hemsida och sociala medier.

Klas Persson - personal

Klas Persson
Turistkommunikatör

Telefon: 0321-59 59 82
klas.persson@nuab.eu

Ansvarar för Ulricehamns Turistbyrå och är kontaktperson för Lassalyckans Vasaloppscenter samt InfoPoint.

Lotta Hermansson Svensson - personal

Charlotte Hermansson Svensson
Landsbygdsutvecklare

Telefon: 0321-59 59 67
charlotte.svensson@nuab.eu

Arbetar med landsbygdsutveckling och är kontaktperson mot Landsbygdsalliansen och övriga utvecklingsgrupper i Ulricehamns Kommun.

Linda Fritzon - personal

Linda Fritzson
Handelsstrateg

Telefon: 0321-59 59 69
linda.fritzson@nuab.eu

Arbetar med och för utveckling av handeln i Ulricehamn. Ansvarar för samt arrangerar event och aktiviteter för Ulricehamns Cityförening.

Gunilla Holgerson - personal

Gunilla Holgerson
Ekonomiansvarig

Telefon: 0321-59 59 61
gunilla.holgerson@nuab.eu

Arbetar med bolagets ekonomi, administration och bokföring.

Johanna Wichers - personal

Johanna Wichers

Turist- och Marknadskommunikatör
(föräldraledig)

Jobba hos oss

Vi finns för företagare, men också för att utveckla Ulricehamn som etablerings- tillväxt och besöksort. Ulricehamn är en tillväxtort som befinner sig i ett expansivt skede, vilket innebär många spännande utmaningar för oss på Näringsliv Ulricehamn.

Just nu har vi inga lediga tjänster hos oss men du är alltid välkommen att höra av dig!