Näringsliv och lokal tillväxt

Näringsliv Ulricehamn ska skapa förutsättningar för att Ulricehamn ska vara en attraktiv etableringskommun och en innovativ plats att driva och utveckla företag på.

Vi ska stimulera företag att öka sin tillväxt. Vi ska ha kunskap och överblick om hur näringslivet i Ulricehamn utvecklas och vara i framkant i regionen och skapa mötesplatser som leder till goda och långsiktiga relationer. Vi ska även vara en länk mellan skola och näringsliv. Vi ska vara den självklara kontakten mellan näringsliv, kommun och regionala organisationer.

Målgrupp

Vår målgrupp är företag av alla storlekar i kommunen och nya företag som önskar etablera sig här.

Företagsbesök

Att ta del av företagens synpunkter och upplevelser är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta med rätt saker och skapa möjlighet för ett bra företagsklimat. Vi gör regelbundet företagsbesök hos företag i alla storlekar för att ha dialog kring behov, utmaningar, möjligheter med mera.

Välkommen kontakta oss om du önskar boka ett besök

Kalender

Vi ordnar nätverksträffar, frukostmöten och seminarium. Håll dig uppdaterad om vad som händer.

Till vår kalender

Att vara företagare i Ulricehamn

För dig som är företagare eller har planer på att starta företag finns vi samt många olika organisationer som kan vara behjälpliga på olika sätt.

Här kan du läsa mer

Vårt uppdrag inom näringsliv

 • Samverka

  Samverka med företagarföreningar och lokala nätverk.

 • Förbättra företagsklimatet

  Förbättra företagsklimatet genom samverkan.

 • Företagsutveckling

  Företagsutveckling genom samarbete med regionala aktörer.

 • Kompetensförsörjning

  Att stödja företagen i kompetensförsörjning.

 • Råd och stöd

  Ge företag råd och stöd inom aktuella ämnen.

 • Ung företagsamhet och Sommarlovsentreprenörer

  Främja och stödja utvecklingen av Ung företagsamhet och Sommarlovsentreprenörer.

 • Samarbete mellan skola och näringsliv

  Främja samarbetet mellan skola och näringsliv.

 • Företagsetableringar

  Stöd i företagsetableringar.

Lindas Träningscenter tog hjälp av Företagsaktuen

När coronapandemin slog till med full kraft tog Lindas Träningscenter hjälp av de Företagsakuten i Ulricehamn.

Läs artikeln här

”En dörr in”

För att underlättar tillståndsärenden, företagsetableringar och samordning mellan olika förvaltningar har vi utvecklat en fungerande modell som hjälper nyföretagare vid uppstart och etablerade företag rätt i olika frågor till kommunen, ”En dörr in”.

Välkommen kontakta oss, vi hjälper dig

Se filmen om Företagande i Ulricehamn

Välkommen kontakta mig!

Lotta Hermansson Svensson - personal

Charlotte Hermansson Svensson
Landsbygdsutvecklare

Telefon: 0321-59 59 67
charlotte.svensson@nuab.eu

Arbetar med landsbygdsutveckling och är kontaktperson mot Landsbygdsalliansen och övriga utvecklingsgrupper i Ulricehamns Kommun.